НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Завършва ПУ "П. Хилендарски", специалност "Българска филология" и втора специалност "Руски език"

"Стаята без книги е като тяло без душа!"