НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Родена през 1979 г. в гр. Пловдив, България

Образование:

2004 г. - завършва Национална Художествена Академия „Н. Павлович“, София, магистър по „Пространствено оформление”

1998 г. - завършва Средна Художествена Гимназия „Ц. Лавренов”, Пловдив, специалност „Изобразително изкуство”

Професионален опит:

2016 г. – до момента – преподавател в НХГ „ Ц. Лавренов“

2015 – 2016 г. – дизайнер в „Дизайнкънектед” ЕООД

2002 – 2015 г. – художник – проектант в „Международен панаир Пловдив” АД

 

2013 г. - член на Съюза на българските художници (СБХ), секция „Рекламен дизайн“

2006 г.  - Проектира представянето на България като бъдещ европейски член в Париж  

2005 г.  - Проектира представянето на България в Япония „Експо Аичи”

2004 г. - член на Задругата на майсторите на художествените занаяти