НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Родена: 15 юни в гр. Пловдив

 

Образование:

Профил "Чуждоезиков", СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград

Бакалавър специалност "Английска филология", ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

Магистратура - Английска филология-превод и бизнес комуникация, 2018 г.

Пета професионално-квалификационна степен "Английски език" в ДКПРПС, ПУ "Паисий Хилендарски", 2020 г.

 

Професионален опит:

ОУ "Петко Каравелов", гр. Асеновград - младши учител по английски език

НХГ "Цанко Лавренов", гр. Пловдив - преподавател по английски език

 

Мото: 

Books are like jewelries, the more you have the richer you are!