НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Завършва магистратура по "История и География", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Има пета квалификационна степен. Йорданка Ботовска има 20 години педагогически стаж. В НХГ "Цанко Лавренов" преподава по География и Икономика от 2013 г.