НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Eлена Гърдева

Образование: 

През 2001 г. завършва ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Физика и математика”, образователно-квалификационна степен „Магистър”, професионална квалификация „Физик и учител по физика и математика”