НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Учител по История на изкуството в Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" в град Пловдив.

Завършила специалност "Педагогика на изобразителните изкуства - живопис" в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив,

"Сравнително изкуствознание" - Нов Български Университет - София

Работи в областта на живописта и колажа.