НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

1991 г. - Завършва магистратура по "Биология и химия" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Има 23 години педагогически стаж. Преподава по учебните предмети "Биология" и "Химия" в НХГ "Цанко Лавренов" от 2001 г.