НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

VI Международен онлайн конкурс за детско изкуство "Магията на приятелството"

от:    до:

град Баку, Азербайджан

VI Международен онлайн конкурс за детско изкуство "Магията на приятелството" с тема „Паметниците на моята страна“ 

Тема на конкурса:

„Паметниците на моята страна“

Организатори:

Министерство на науката и образованието на Република Азербайджан, No. 3 Център за развитие на деца и младежи

Партньори:

Съюз на артистите на Азербайджан и Държавната академия за изкуство на Азербайджан

Цел на конкурса:

- Да се запознаят с историята и историческото наследство на родния край и различни страни

- Да се повишат знанията на децата за историко-културните паметници

- Да получат интересни идеи и мисли за паметниците

- Да установи взаимно уважение и приятелство между децата по света

- Да открие на талантливи младежи

- Да развие творческия потенциал на децата

Работите ще се оценяват в три възрастови групи:

I Група – от 6 до 9 години

II Група – от 10 до 13 години

III Група – от 14 до 16 години

Формат и техника:

- Децата трябва да работят самостоятелно и творчески

- Разрешени са всякакви техники (живопис, графика, колаж и др.)

- Размерът на работата да е 60х40 см.

- Участникът трябва да представи само една рисунка в конкурса

- Приемат се 10-15 творби от всяка институция, участваща в конкурса

- Творбите да отговарят на темата на конкурса

- Информацията за участника трябва да бъде попълнена на латиница съгласно етикета и изпратена с картината на имейл адрес: ugim-3@mk.edu.az

- Творби, които не отговарят на условията на конкурса, няма да бъдат приемани.

Крайни срокове:

- Изпращане на покани до страните участнички до юли 2023 г.

- Онлайн предаване на творби до 30 ноември 2023 г.

- Оценяване на рисунки до 15 декември 2023 г.

- Откриване на изложбата и награждаване през декември 2023 г.

Награди:

Оценяването на творбите се извършва от жури одобрено от Организационния Комитет. Призьорите във всяка категория ще бъдат наградени с медали I, II, III степен и грамоти за всяка възрастова категория. На победителите ще бъде изпратен каталог.

Описанието на творбата трябва да включва:  

Име и фамилия на участника, Възраст, Пол, Име на творбата, Име на училището, Адрес на училището, Пощенски код, Държава, град, Имейл адрес на училището, Име на учителя, Адрес на участника, Номер за контакт с участника

Адрес:

Република Азербайджан, град Баку, AZ 1118, окръг Низами, ул. „Кара Карайев“ 61 - /Baku city, AZ 1118, Nizami district, Kara Karayev avenue 61/

телефони: (+99412) 421-54-66, (+99412) 498-39-23, (+99450) 350-68-69

e-mail: ugim-3@mk.edu.az