НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Вътрешноучилищен конкурс за рисунка "Арх. Георги Савов" 2024

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2а

СТАТУТ

Вътрешноучилищен конкурс за рисунка "Арх. Георги Савов" 2024 

Цел: Конкурсът се стреми да разкрие и насърчи творческото мислене на младия човек. Рисунката е най-непосредственият и личен изказ на художника. 

Критерии за оценка: 

1. Оригиналност

2. Непосредственост

3. Артистичност

4. Въображение

5. Богата разработка на светлосянката

6. Разнообразие на щрихи, текстури, материи, петна

7. Усещане за триизмерност

Изисквания към творбата:

1. Материал: молив, въглен, креда, туш, акварел, пастел, по избор

2. Инструменти: молив, въглен, креда, перо, четка, дигитални (таблет, компютър), по избор

3. Носител (основа): хартия, картон

4. Формат: от А4 до 100х70 см.

5. Разрешено е присъствие на цвят

6. Всеки автор може да участва с до 5 (пет) творби. Задължително е една от работите да бъде учебна (проучвателна) рисунка.

7. Всяка творба трябва да е надписана на задната страна с трите имена на ученика, клас, специалност и име на преподавателя по "Рисуване"

8. Не е необходимо творбите да бъдат рамкирани

9. Не се препоръчва копиране от снимка – може изходният материал да e фотография, но творческата намеса да преобразува, отдалечава и интерпретира началния образ

Организатори: НХГ „Цанко Лавренов“ и архитект Георги Савов

Участие: Имат право да участват всички ученици от НХГ „Цанко Лавренов“ от 8. до 12. клас

Жури: Художници и специалисти от висши учебни заведения на град Пловдив

Краен срок за предаване на творбите: края на месец април 2024 г. 

Отговорници: Димитър Келбечев (председател на "МО Рисуване") и всички преподаватели по специалния предмет "Рисуване" в НХГ "Цанко Лавренов"

Награди: Годишна стипендия, осигурена от арх. Георги Савов.