НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален ученически конкурс за рисунка във връзка с отбелязването на 160 години от рождението на Алеко Константинов

от:    до:

Община Свищов

Община Свищов обявява Национален ученически конкурс за рисунка във връзка с отбелязването на 160 години от рождението на Алеко Константинов

Теми на конкурса:

1. „Домът на Алеко“ – пейзаж;

2. „Щастливеца“ – портрет на Алеко Константинов;

3. „Алеко Константинов и вечните му герои“ – рисунка на любим персонаж от произведенията на Алеко Константинов.

Условия на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три възрастови групи: 1 – 4 клас; 5 – 8 клас; 9 – 12 клас.

2. Максимални размери на рисунките до 35/50 см.

3.    Техника по избор.

4.    Най-добрите участници ще бъдат отличени със следните награди:

-    Първа, втора, трета и поощрения за трите възрастови групи.

5.    На гърба на рисунката да са изписани с печатни букви, в долния десен ъгъл:

-    имената на участника;

-    възраст;

-    име на училището (школата);

-    град/село;

-    телефон за връзка.

6.    Краен срок за предаване на рисунките 22 декември 2022 г. (четвъртък) в ХГ „Николай Павлович” на адрес: гр. Свищов 5250, пл. „Алеко” №1, ХГ „Николай Павлович” за конкурса за детска рисунка.

7.    Най-добрите рисунки ще бъдат подредени в изложба.

8.    Отчитане на резултатите и откриване на изложбата в рамките на Алековите дни – 12 януари 2023 г. от 14.30  ч. в галерията.

9.    За контакти: h.g.n.pavlovich@abv.bg

Организаторите си запазват правото на промени.