НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален конкурс за учебна рисунка Бургас 2022

от:    до:

Бургас, Национална художествена академия

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2022 г.

Конкурсът за учебна рисунка по изобразително изкуство се организира за четвърти път във връзка с големия интерес към специалностите обучаващи в окс „Бакалавър“ във филиала на НХА – Бургас, където се обучават студенти по: „Живопис“, „Стенопис“, “Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Мода“.

1. ОРГАНИЗАТОРИ: 

Община Бургас, Национална художествена академия – филиал, Бургас и галерия „Георги Баев“, Бургас

2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици, обучаващи се в редовна форма. Участниците се разделят на две възрастови групи:

Първа възрастова група - XI клас

Втора възрастова група - XII клас

3. КОНКУРСНА ЗАДАЧА:

Първа възрастова група – Натюрморт. Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./. Формат на листа: 46/55 см. Време за изпълнение: 12 учебни часа - 2 дни пo 6 учебни часа. 

Втора възрастова група – 3/4 облечена, седнала фигура от натура. Време за изпълнение: 12 учебни часа - 2 дни пo 6 учебни часа. Материали: черен, рисунъчен, по избор на кандидатите. Формат на белия каширан картон или кадастрон – 50/70 см.

Материалите за конкурса се осигуряват от кандидатите.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА: 

Темите за двете възрастови групи са:

 • Натюрморт – Първа възрастова група

 • Рисуване по натура – Втора възрастова група

5. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

За участие в конкурса желаещите трябва да изпратят Заявление за участие и Декларация най-късно до 11 май 2022 г. на имейл gallerybaev@abv.bg или по пощата на адрес гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 6, като пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 11 май 2022 г.

Рисуването по натура се провежда на 15-ти май 2022 г. от 9:00 до 16:30 часа (8 учебни часа), гр. Бургас, Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас, Магазия 1, ет.2. 

Кандидати в конкурса се освобождават със служебна бележка от учебни занятия за дните, в които се провежда конкурса. 

Участниците, които не са от град Бургас, поемат всички свои разходи. 

Конкурсът е анонимен. 

Участниците работят със собствени материали — хартия /бяла/ и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./ 

Резултатите се обявяват веднага след приключване работата на журито и се публикуват на електронните страници на Община Бургас и Национална художествена академия.

6. ЖУРИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Членовете на журито се назначават със заповед на Ректора на НХА. По време на журирането присъства без право на глас представител на Община Бургас. Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни, чрез журиране. Отчитат се комплексните пластични достойнства в рисунката във връзка с изобразената натура и съществуващите Държавни образователни изисквания (ДОИ). При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика. 

7. НАГРАДИ:

3а първа и втора възрастова група: 

I награда — диплом, плакет 

II награда — диплом, плакет 

III награда — диплом, плакет 

Наградите за всяка възрастова група се осигуряват от Община Бургас, присъждат се поотделно и не се делят. Журито си запазва правото да не връчи всички награди. Всички участници в конкурса получават диплома за участие. 

8. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 

Община Бургас осигурява едногодишна стипендия по правилата на програма „Бургаски деца“ на учениците, класирани на първо място в първа възрастова група. 

Участниците от втора възрастова група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малко от 5.50, получават право, на основание Правилника за прием на студенти в о.к.с „Бакалавър“ за учебната 2022/23 г същата да се зачете за оценка от кандидат-стyдентския изпит по рисуване за прием само за специалности във филиала на НХА в гр. Бургас, важащ за същата година, в която се провежда конкурса.

Специална награда на името на Георги Баев

Всички рисунки от конкурса остават в галерия „Георги Баев“ и не подлежат на връщане. Работите ще бъдат подредени в изложба, на която ще бъдат връчени награди на отличените и грамоти на всички участници?

9. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

тел. 56 842 803, галерия „Георги Баев“, Бургас

e-mail: gallerybaev@abv.bg

тел. 0884025235, НХА – Филиал Бургас 

Организаторите си запазват правото да променят статута на конкурса. С участието си кандидатът потвърждава съгласието си със статута на този конкурс.