НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Национален конкурс за учебна рисунка - Бургас 2023

от:    до:

Бургас

За пета поредна година Община Бургас, Национална художествена академия – филиал Бургас и галерия „Георги Баев“ организират конкурс за учебна рисунка. Той се провежда с цел да открива, популяризира и подпомага развитието на ученическите таланти в областта на изобразителното изкуство, да стимулира и развива тяхната визуална и изобразителна култура, да надгражда и засилва потенциала им, предлагайки възможност за кандидатстване и обучение в специалностите на филиала на НХА в Бургас – „Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Стенопис“ и „Моден дизайн“.

В конкурса могат да участват всички ученици, обучаващи се в редовна форма от XI-ти и XII-ти клас. Участниците се разделят на две групи:

Първа група – XI-ти клас - Натюрморт. Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./. Формат на листа: 46/55 см. Време за изпълнение: 8 учебни часа

Втора група – XII-ти клас - 3/4 облечена, седнала фигура от натура. Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите. Формат на белия каширан картон или кадастрон – 50/70 см. Време за изпълнение: 8 учебни часа

Материалите по конкурса се осигуряват от кандидатите.

За своето участие желаещите трябва да изпратят Заявление за участие и Декларация най-късно до 17 април на e-mail: gallerybaev@hotmail.com или по пощата на адрес: гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 6, като пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 17 април 2023г.

Конкурсът ще се проведе на 29 април 2023 г., от 9:00 до 16:30 часа (от 12:30 до 13:00 часа обедна почивка) в учебните зали на НХА - филиал Бургас, с адрес: гр. Бургас, Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2. Участниците се освобождават със служебна бележка от учебни занятия за дните, в които се провежда конкурса.

Учениците, които не са от град Бургас, поемат всички свои разходи.

Конкурсът е анонимен.

Журиране и оценяване:

Членовете на журито се назначават със заповед на Ректора на НХА. По време на журирането присъства без право на глас представител на Община Бургас. Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни, чрез журиране. Отчитат се комплексните пластични достойнства на рисунката във връзка с изобразената натура и съществуващите Държавни образователни изисквания (ДОИ). При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика.

Награди:

3а първа и втора група: I-ва награда — диплом, плакет. II-ра награда — диплом, плакет. III-та награда — диплом, плакет.

Наградите за всяка възрастова група се осигуряват от Община Бургас, присъждат се поотделно и не се делят. Журито си запазва правото да не връчи всички награди. Учениците взели участие в конкурса получават диплом.

Специални награди:

Община Бургас осигурява едногодишна стипендия по правилата на програма „Бургаски деца“ на ученика, класиран на първо място в първа група.

Участниците от втора възрастова група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малко от 5.50, получават право, на основание Правилника за прием на студенти в окс „Бакалавър“ за учебната 2023/24 г. същата да се зачете за оценка от кандидатстyдентския изпит по рисуване за прием само за специалности във филиала на НХА в гр. Бургас, важащ за същата година, в която се провежда конкурса.

Специална награда на името на Георги Баев.

Всички рисунки от конкурса ще бъдат подредени в изложба, на която ще се връчат награди на отличените и грамоти на всички участници.

За допълнителна информация: Галерия „Георги Баев“, тел. 056 842 803, e-mail: gallerybaev@hotmail.com, тел. 0884025235 НХА – Филиал Бургас

Организаторите си запазват правото да променят статута на конкурса.

С участието си кандидатът потвърждава съгласието си със статута на този