НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Международен младежки фестивал на акварела

от:    до:

Пловдив

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

II МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА АКВАРЕЛА – Пловдив 2022 (Фестивалът) e проект на Фондация „МЕЖДУНАРОДНО АКВАРЕЛНО ОБЩЕСТВО – БЪЛГАРИЯ“ (IWS  Bulgaria). 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Селма Тодорова: куратор, Краси Тодоров: арт консултант, Деница Димитрова: технически консултант, Красимир Даскалов: сътрудник, Елисавета Илиева: координатор Пловдив 

ПАРАМЕТРИ

1. За участие в Изложбата на Фестивала могат да кандидатстват млади художници от страната и чужбина, които са на възраст от 14 до 35 години към датата на кандидатстване.

2. Темата е свободна.

3. Приемат се за участие оригинални творби с класически и/или с абстрактен и иновативен подход, изпълнени поне 90% с акварел върху хартия.

4. Творбите трябва да бъдат авторски и да не произлизат от снимки или творби на други художници. Да са завършени през последните три години и да не са участвали в други конкурси и каталози.

5. Допустими са творби с размери 56х76 см и 38х56 см.

ЖУРИ

В Журито на Изложбата на Фестивала ще участват международно признати творци. Спонсорите и представителите на организациите, които връчват награди, ще имат право на самостоятелно решение при избирането на творба от номинираните.

ИЗЛОЖБА НА ФЕСТИВАЛА

Окончателната селекция с около избрани 180 творби ще бъде представена от 07.07.2002 г. до 26.07.2022 г. в галерия „Капана” към Градска художествена галерия - Пловдив.

ЕТАП І: ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

Няма такса за този етап. Всеки художник избира дали да кандидатства самостоятелно или чрез съответния международен клон на IWS (IWS лидер). Кандидатстването става с изпращане на Формуляр за регистрация и цифрова репродукция (снимка) на една творба на следния имейл: iwsbg.plovdiv2022@gmail.com. Всеки IWS лидер, освен в България, където художниците кандидатстват самостоятелно и директно на посочения имейл, селектира до 10 творби от различни художници от своята страна за участие във Изложбата на Фестивала. Селектираните произведения се изпращат съгласно указанията в настоящите Правила за участие. Журито има право на окончателен избор.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

  1. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на IWS Bulgaria: https://iwsbulgaria.com/bg/international-youth-watercolor-festival-2022-submission/ или от Facebook страницата й: https://www.facebook.com/iws.bulgaria. След като бъде попълнен четливо и подписан, следва да се изпрати на iwsbg.plovdiv2022@gmail.com. Моля, файлът с формуляра да бъде озаглавен на английски език по следния начин:„страна_имеХудожник_формуляр“, напр. „Bulgaria_PetarPetov_form”. В случай, че формулярът е попълнен на ръка, моля в имейла да изпишeте Вашето име, както и наименованиeто на творбата на английски език. Имайте в предвид, че в каталога на Фестивала художниците ще бъдат включени по азбучен ред на първото от изписаните от тях имена. Например, в България практиката е имената да се посочват като „собствено име_фамилия“ или „Петър Петров“, и съответно включването в каталога ще е по първото име „Петър“. 

ДИГИТАЛНА РЕПРОДУКЦИЯ (СНИМКА) 

Творбите от Изложбата на Фестивала ще бъдат заснети професионално за каталога. Предварителната селекция обаче се извършва по подадени от художниците снимки. Колкото е по-качествена eдна снимка, толкова по-добра представа ще дава тя за самата творба. Препоръчваме следните параметри за снимките, които да бъдат изпращани: JPG или TIFF формат; в оригинален цветови профил на заснемане на творбата и без допълнителна обработка на файла; резолюция 300 pix/inch, и размер на изображението минимум 20 см на дългата страна. Моля, изображението да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално) и файлът да бъде озаглавен на английски език по следния начин: „страна_имеХудожник_имеКартина_размериКартина“, напр. „Bulgaria_PetarPetov_Sand_76x56”.

КРАЕН СРОК ЗА ЕТАП І

Формулярите за регистрация и снимките трябва да бъдат получени на iwsbg.plovdiv2022@gmail.com най-късно до 24:00 часа на 20.02.2022 г. (българско време). 

ЕТАП ІІ: ПОЛУЧАВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ ТВОРБИ 

Всички оригинални творби трябва да бъдат получени до 01.05.2022 г. IWS лидерите и художниците, които кандидатстват самостоятелно, ще получат инструкции по имейл.

РАМКИРАНЕ

Кандидатите изпращат своите творби без рамки и паспарту. IWS Bulgaria поема отговорност за рамкирането. 

НАГРАДИ

Журито ще присъди парични награди - откупки, всяка на стойност не по-малка от 400 евро, предметни и имиджови награди, а също и награди от утвърдени брандове художествени материали. IWS Bulgaria ще издаде Сертификат за участие на всеки участник в Изложбата на Фестивала и Сертификат за отличие на номинираните художници. Наградите ще бъдат обявени и връчени при откриването на Изложбата на 07.07.2022 г.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

След публикуване на списък с избраните за участие кандидати, художниците следва да преведат до 01.05.2022 г. по банка или PayPal следните такси: • чуждестранен художник, селектиран от IWS лидер: 55 евро • чуждестранен художник, който кандидатства самостоятелно: 65 евро • български художник: 45 лева

IWS лидерите на възраст под 35 години, които имат минимум четирима избрани художници на предварителната селекция, се освобождават от такса за участие.

Детайлите за заплащането на таксите ще бъдат изпратени по имейл на IWS лидерите и художниците, които кандидатстват самостоятелно, заедно с инструкциите за Етап ІІ. 

ВРЪЩАНЕ НА КАРТИНИТЕ

Творбите на чуждестранните участници ще бъдат доставени за сметка на IWS Bulgaria на адреса, който е посочен във Формуляра за регистрация. При погрешно посочен адрес или при просрочено приемане на пратката, повторното изпращане ще е за сметка на художника. 

Творбите на българските участници се взимат лично след края на Изложбата на Фестивала или се доставят за сметка на художника на посочен за целта адрес. Наградените творби ще бъдат доставени на новите им собственици на посочен за целта адрес за сметка на осигурилите наградата. Крайната дата за изпращане обратно на творбите на чуждестранните участници е 30.09.2022 г. 

ПРОДАЖБИ

Художниците могат да дадат съгласие за продажба на творбите им. Творбите се продават с 30% обща комисионна за IWS Bulgaria и галерията, която е осъществила продажбата.

КАТАЛОГ

IWS Bulgaria ще издаде висококачествен, луксозен, двуезичен каталог на български и английски език, във формат 22х22 см, пълноцветен, лепен и шит. Всяка една от творбите, които участват в Изложбата на Фестивала, ще бъде заснета професионално и представена на самостоятелна страница със съответните каталожни данни. Ще има и специално презентиране на журито, наградените творби, както и други параметри, свързани със събитието. Всеки участник ще получи дигитална версия на каталога. По свое желание всеки художник може да поръча да му бъде направено и печатно копие, за което следва да заплати 20 евро заедно с таксата си за участие. В случай, че художникът-поръчител не вземе своя отпечатан каталог в Пловдив по време на Фестивала, той/тя може да го получи за своя сметка на посочен от него адрес.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

1. С кандидатстването за участие, всеки художник приема да изпълни условията и сроковете, посочени в настоящите Правила за участие и допълнителните инструкции, изпратени по имейл от IWS Bulgaria. Кандидатите, които ги спазят, стават участници в Изложбата на Фестивала.

2. Кандидатите, чиито оригинални творби не съответстват на изпратените снимки или не са оригинали, губят право на участие в Изложбата на Фестивала, а творбите им ще се изпращат обратно за сметка на художниците след края на Изложбата на Фестивала. Ако таксата за участие е платена, тя няма да бъде възстановявана. 

3. Кандидатите, които не заплатят съответната дължима такса за участие, губят право на участие в Изложбата на Фестивала, а творбите им ще се изпращат обратно за сметка на художниците след края на Изложбата на Фестивала.

4. Решението на Журито е окончателно. 

5. Ако във Формуляра за регистрация художникът е дал съгласието си, че в случай на номинация е готов да приеме награда-откупка на стойност не по-малко от 400 евро, неговата творба става собственост на спонсора/организацията, предоставила наградата.

6. IWS Bulgaria ще се грижи за творбите с най-голямо внимание, но не носи отговорност за щети и загуби по каквито и да е причини. Препоръчва се художниците да направят застраховка на творбите им. 

АВТОРСКИ ПРАВА

1. С кандидатстването си всеки художник предоставя на IWS Bulgariа изключителните права върху използването на негова творба за целите на Фестивала, включително изложба, печатни материали и каталог, реклама в социалните медии, както и за промотирането на Акварела като форма на изкуство.

2. С кандидатстването си всеки художник гарантира, че творбата, с която кандидатства за Изложбата на Фестивала, е негов собствен оригинал като идея и изпълнение. При какъвто и да е спор за авторски права, собственост и/или други права, отговорността се поема изцяло от художника.

КАЛЕНДАР

14.01.2022: Публикуване на настоящите Правила за участие във Фестивала и стартиране на проекта.

20.02.2022: Краен срок за получаване по имейл на Формулярите за участие и снимките.

07.03.2022: Публикуване на списък със селектираните за участие художници-кандидати. IWS лидерите и художниците, които кандидатстват самостоятелно, ще получат имейл с инструкции за Eтап ΙΙ.

01.05.2022: Краен срок за получаване на оригиналните творби и такси за участие.

16.05.2022: Публикуване на списък с художниците-участници в Изложбата на Фестивала, както и имената на номинираните художници.

07.07.2022: Откриване на Изложбата на Фестивала и награждаване на номинираните художници.

08.07-10.07.2022: Демонстрации и други мероприятия на живо, свързани с Акварела.

26.07.2022: Закриване на Изложбата на Фестивала.

Всички промени в датите по-горе ще бъдат своевременно публикувани на Facebook-страницата и в сайта на IWS Bulgaria -https://iwsbulgaria.com/bg