НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Конкурс за рисунка за ученици от 10 клас

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"

Конкурс по рисуване за ученици от 10-ти клас на НХГ "Цанко Лавренов"

Конкурсът се организира, за да стимулира учениците в учебния процес, по основната практическа дисциплина на художественото образование – рисуването. Целта на условията по регламента, свързан с изискването за конструктивна рисунка, е да акцентира върху аналитичният принцип на работа, при който пластичността на формата, не може да бъде игнорирана със средствата на имитирана светлосянка, а трябва да бъде осмислена, разбрана и правилно приложена.

Условия на конкурса:

1. Регламент: 

Всеки участник трябва да представи рисунка – етюд (глава, шия, раменен пояс), на завършен конструктивен етап, до детайл, без светлосянъчна моделировка. 

Формат: 46/55 см.

Материал – молив/картон.

Към рисунката трябва да бъде добавена фотография на модела (ксерокопие на формат: А4), от положението, от което е рисувана.

Рисунките трябва да бъдат надписани от страната на гърба, в долния – десен ъгъл, на отстояние: 3/3 см. от ъгъла на формата (Име и фамилия на участника, клас, специалност и номер в класа).

Върху надписа, трябва да бъде залепен лист, така че името да бъде закрито, но да може да се отлепи след журирането.

Право на участие имат всички ученици, от всички специалности на 10-ти клас.

2. Предаване на конкурсните творби: Всеки четвъртък от месец април, между 13:50 ч. и 16:20 ч. в ателие № 3, при  г-н Панайот Панайотов.

Краен срок: 20.04.2023г. (четвъртък).

3. Журиране и награждаване: 

Журирането ще бъде анонимно.

Ще бъде присъдена една първа награда в размер на 100 лв.

Награждаването ще се извърши на 28.04.2023г. (петък), във фоайето на 2-ри етаж, по време на първото голямо междучасие (09:40 – 10:00ч.).