НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Конкурс "Трансформация"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2а

Темата на конкурса е "Трансформация"

В конкурса могат да участват ученици от 10., 11. и 12. клас от всички специалности.

Бенефактор на конкурса е Анахид Илиева, Випуск 2004 г., специалност "Стенопис", която описва своята идея за творческото състезание:

"Всеки път, когато посещавам Художествената Гимназия в Пловдив, ставам свидетел на уникалния творчески дух и красота, които са трансформирали тази сграда. Тук коридорите са обляти със спомени, платна, стенописи, икони и рисунки. Ателиетата преливат от идеи. Всеки ъгъл е изпълнен с живот. Художественото училище “Цанко Лавренов” се е превърнало в дишащо творение на изкуството. Това наистина ми носи надежда за бъдещето на нашия прекрасен, но позапрашен Пловдив. Живеем във вдъхновяващи и леко плашещи времена. Човекът е достигнал до такава степен на развитие, че днес има всички необходими ресурси, за да може да трансформира себе си и околната среда осъзнато. Всеки един от нас допринася или вреди на общността, в която живее. Градовете, кварталите, училищата ни са като екосистеми, в които всеки участник влияе. Обществата, подобно на екосистемите имат нужда от баланс и хармония, за да могат да се развиват и да дават плодове. Трансформацията е неизменна част от живота. Планетата ни и всички живи организми преминават през постоянни промени, които определят ритъма на естественото развитие на материята. Спрямо посоката, която сме избрали като индивиди и като общество, промените могат да са красиви и позитивни или грозни и разрушителни. За това енергията и технологиите, с които разполагаме трябва да бъдат ползвани отговорно. Темата на конкурса може да се разглежда буквално или абстрактно, като позволява на авторите пълна свобода на изразяване."

Допълнителна информация:

Няма ограничения в избора на техника и размер.

Награден фонд: 3000 лв.

Творбите ще се разглеждат по класове, като за всяка възрастова група ще има 3 награди:

10-ти клас: 1-во място: 500 лв.; 2-ро място: 300 лв.; 3-то място: 200 лв.

11-ти клас: 1-во място: 500 лв.; 2-ро място: 300 лв.; 3-то място: 200 лв.

12-ти клас: 1-во място 500 лв.; 2-ро място: 300 лв.; 3-то място: 200 лв.

Краен срок за предаване на творбите: 26 април 2024 г.

Оценяването ще се проведе в началото на месец май 2024.