НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

I. Информация за събитието

Националният ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов" за училищата по изкуствата към Министерство на културата ще се проведе за трети пореден път, като настоящото му издание е посветено на отбелязването на 75 години от създаването на ООН и на 65 години от членството на България в организацията. Конкурсът се организира от Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – училище по изкуствата към Министерство на културата и с любезното съдействие като съорганизатор на Министерство на външните работи на Република България. 

Цели на Конкурса:

1.Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност.

2.Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

3.Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

4.Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят. 

5.Стимулиране на творческия потенциал и изява на учениците. 

6.Съпричастност към значимите проблеми на младите хора и човечеството.

Теми на Трето издание на Конкурс "Плакат - Костадин Отонов" 2020:

1. Глобалното затопляне и изменението на климата – тук и сега

2. Градовете на бъдещето

3. Благосъстояние за всички – здраве, права и екология

4. 75 години ООН, 65 години България в ООН. Сега накъде? 

5. Корона вирусът и светът утре

6. Думите – балсам и отрова

7. Земята е красива и без опаковка

Право на участие имат ученици на възраст от 14 до 18 години (от 8 до 11 клас). Учениците не трябва да са навършили 18 години до 01.10.2020 г. Творбите ще бъдат медийно популяризирани от организаторите и представени на изложби в страната и чужбина.

Във връзка с извънредната международна обстановка (COVID-19) Националният конкурс "Плакат" ще премине в два етапа:

1. Номиниране на проекти в дигитален вид до 23 юни 2020 г. 

2. Журиране, официално награждаване и принтиране на плакатите за изложба през месец октомври 2020 г.

Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: lavrenov.plakat@gmail.com 

Краен срок за приемане на работите 15.06.2020 г.

Резултатите от журирането на конкурсните творби ще бъдат обявени най-късно до 20 юни на сайта на НХГ "Цанко Лавренов". Представянето на творбите и награждаването на победителите в конкурса ще бъде през месец oктомври 2020 г.

Награди

Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда от Министерство на културата, награда "Костадин Отонов", награда на Министерство на външине работи на Република България, награда на Областна администрация Пловдив, награда на Община Пловдив, награди на НХГ "Цанко Лавренов" и грамоти за участие. Класираните на първо, второ и трето място ще получат  стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

Официално награждаване ще е през месец oктомври 2020 г. 

Организаторите си запазват право да връчват допълнителни специални  награди и поощрения. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

След края на изложбата плакатите остават във фонд "Плакат" на НХГ "Цанко Лавренов", Пловдив.

Допълнителна информация и статут на конкурса може да прочете: от тук

II. История на Национален ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов"

Конкурсът беше реализиран за първи път през 2018 г. Първото издание се проведе със заглавието „Национален конкурс Плакат“ на училищата по изкуствата. Организиратори бяха Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ съвместно с Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на културата на Република България. Темата на конкурса беше „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“. Участваха 51 плакати на ученици от училищата по изкуства и култура към Министерство на културата, които се обучават в специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“.

От 2019 г. конкурсът получи ново патентовано наименование - "Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ за училищата по изкуства към Министерство на културата. Беше създаден и специален запазен знак на събитието, чийто автор е ученикът от НХГ - Светослав Караджов. Конкурсът беше организиран от Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" с подкрепата на Министерство на културата и Община Пловдив. Бяха селектирани 53 плаката на тема „Различията могат да обединяват” на ученици от училищата по изкуствата в България. 

Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ ще бъде провеждан всяка година. Той заема сериозна позиция сред културните събития, които са важна част от календара на училищата по изкуствата към Министерство на културата в България.

Конкурсът се реализира със спомоществователството на: "Импрес" ООД, Културен център "Бялата къща", Общински институт "Старинен Пловдив" и "Party club". Медийни партньори са: Българска национална телевизия - БНТ 2, Радио Пловдив, TrafficNews, PLOVDIV TIME, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv.