НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Детска школа по изящни изкуства 

НХГ "Цанко Лавренов" организира обучителна услуга - Детска школа по изящни изкуства в дисциплините: Рисуване, Живопис и Композиция. 

Занятията в Школата се осъществяват петък от 14:00 ч. до 17:00 ч. и събота от 09:00 ч. до 12:00 ч. Обучението се провежда в групи по утвърдени от Художествената гимназия учебни програми.

НХГ "Цанко Лавренов" организира участието в конкурси и изложби на учениците от Детската школа по изящни изкуства с техните най-добри постижения, създадени по време на обучението. В школата преподават висококвалифицирани преподаватели - художници.