НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

График за изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение

Във връзка с обявената грипна ваканция датите за провеждане на изпити за ученици на самостоятелна форма на обучение се променят по следния начин: