НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

График за изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение

График за изпитите за Януарската сесия на ученици в СФО: