НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

График за изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение

Учениците на СФО трябва да се явяват на годишните изпити по Рисуване и Специалност със съответната група, към която се били преди да преминат на СФО. Изпитите ще се проведат в периода 18 - 27 юни 2019 г. по график. Графикът може да бъде видян на 18 юни 2019 г. след 15 часа на информационното табло.

Изпитите по общообразователните предмети ще бъдат проведени от 2 юли 2019 г., като графикът ще бъде уточнен допълнително.