НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Промените в правилата за получаване на стипендии

   

Запознайте се с промените в правилата за получаване на стипендии от ученици от НХГ "Цанко Лавренов"

"Чл. 24. (1) Всички стипендии се изплащат по банков път.

(2 ) Учениците в училището получават стипендии след като предоставят удостоверение от банката за банкова сметка

(3) Учениците под 16 години могат да получат стипендиията си на банкова сметка на родител, след като предоставят:

-  декларация за банкова сметка за изплащане на стипендия, подписана  от ученик и родител

- копие на удостоверение за банковата сметка на родител

(4) Пълният комплект от документи се предоставя при всяко кандидатстване за получаване на стипендия

т. 1 Заявление –декларация за отпускане на стипендия

т. 2 Допълнителни документи според критерии за отпускане на месечни и еднократни стипендии, описани в настоящите правила

т. 3. Удостоверение/Служебна бележка за банкова сметка на лицето , кнадидатстващо за отпускане на стипендия

т. 4. декларация за банкова сметка за изплащане на стипендия, подписана  от ученик и родител, придружена с копие на удостоверение за банковата сметка на родител

т. 5. Класният ръководител проверява, заверява и предоставя на комисията за проверка пълен комплект документи на кандидатстващите за отпускане на стипендия от неговия клас."