НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас

   

Право на еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година, имат семейства, чийто деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Подробна информация можете да научите от приложения pdf. файл.