НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Относно занятията в Детската школа към НХГ

   

Информираме Ви, че съгласно заповед РД 01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването на 6 и 7 ноември 2020 г. занятията в Детската школа към НХГ "Цанко Лавренов" ще бъдат организирани в Google Classroom. Преподавателите ще се свържат с учениците, за да им предоставят кодове за достъп.