НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Относно Приемен изпит за проверка на способностите за ученици

   

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, ръководството на НХГ „Цанко Лавренов“ Ви уведомява, че Приемния изпит за проверка на способностите на 01 юли 2021 г. ще се проведе по следния начин:

За записаните кандидати от № 1 до № 81 изпитът ще започне в 8.00 часа. Необходимо е учениците да бъдат в двора на гимназията в 7:30 часа.

За записаните кандидати от № 82 до № 162 изпитът ще започне в 13.30 часа. Необходимо е учениците да бъдат в двора на гимназията в 13:00 часа.

Тези мерки се предприемат поради големия брой кандидати и изискванията за дистанция, във връзка с епидемиологичната обстановка.

Уведомяваме Ви, че е освободено едно място в специалност "Изящни изкуства" за 10 клас за учебната 2021/2022 г. Приемът на документи за желаещите ще бъде до 2 юли 2021 г. в канцеларията на НХГ "Цанко Лавренов" от 9:00 до 16:00 часа. Кандидатите ще трябва да преминат Изпит за проверка на способностите по Рисуване, който ще се проведе на 7 юли 2021 г. от 8:00 часа.