НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Относно приема за VIII клас за 2022/2023 учебна година

   

І. Съобщаваме на родителите, че могат да видят конкурсните работи на кандидатстващите ученици днес - 01.07.2022г. от 10.00 часа – ІI етаж– компютърна зала.

ІI. Съобщаваме на родителите, че класирането на новоприетите ученици - VIII клас за учебната 2022/2023 г., ще бъде изнесено на 01.07.2022 г. 

IIІ. Съобщаваме на родителите и приетите ученици - VIII клас за учебната 2022/2023 г., че записването ще започне на 01.07.2022 г. от 14.00 часа и ще продължи от 04.07.2022 г. до 06.07.2022 г. /от 8.30 часа до 16.30 часа/.

За записването е необходимо да се донесат:

1. Свидетелство за основно образование – оригинал

2. Лични карти на родители/настойници (за попълване на анкетна карта).

3. Талон за :

- здравословно състояние за 2022 г.

- проведен профилактичен преглед

- пълен имунизационен статус

Записването е на І етаж - фоайе. 

4. Актуални снимки на ученика - 3 броя 

Първата родителска среща с ученици и родители ще се проведе на 12.07.2022 г. от 18.00 часа в сградата на НХГ "Цанко Лавренов".