НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Относно Финансов отчет на НХГ "Цанко Лавренов"

   

Уважаеми, синдикален председател, колеги, служители и председател на Обществен съвет към НХГ Цанко Лавренов, прилагаме Ви отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. Съгласно Заповед на РУО № РД-01-426/17.09.20 Общите събрания ще се провеждат в електронна среда.