НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

От 28.10.2021 г. учениците от НХГ "Цанко Лавренов" преминават към обучение от разстояние в електронна среда

   

От 28 октомври 2021 г. всички ученици от НХГ "Цанко Лавренов" ще преминат към обучение от разстояние в електронна среда.

Промяната се налага вследствие на Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД - 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в общините на територията на Пловдивска област: Пловдив, Сопот, Асеновград, Марица.

От 28 октомври 2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.