НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Извънкласни дейности - занимания по интереси за учебната 2021/2022 година

   

Извънкласни дейности – занимания по интереси през учебната 2021/2022 година:

I. Технологични направления:

1. “Златното сечение и човешката фигура I“ –  преподавател Димитър Келбечев. 2. “Златното сечение и човешката фигура II“ – преподавател Димитър Келбечев     

Обучението в „Златното сечение и човешката фигура“ има за цел да допълни класическите схеми в мисленето и рисуването на учениците. Освен способността за правилно композиране, верни пропорции и анатомична конструкция, младите художници експериментират с различни материали и рисунъчни техники при изграждане на творбите си. Препратките към шедьоврите на италианското възраждане и други върхови постижения на световната култура, формират висок вкус и естетика в съзнанието им. Докосването до тази цивилизационна традиция им дава самочуствие и сили да продължат изграждането си като художници в различни жанрове.                              

3. “Дисперсия на светлината“ (стъкломозайка) – преподавател Атанас Камешев                  

Стъкломозайката е стенописна техника, която съчетава в себе си редът и ритъмът на мозайката със светлинни ефекти на витража. С малки стъклени блокчета, учениците ще импровизират и ще създадат оригинални  композиции, които ще се превърнат в светлинни картини.         

4. “Илюстрация с дигитални средства“– преподавател Петя Анастасова    

Занимания по интереси в тематично направление "Илюстрация с дигитални  средства" с наименование „Фрагменти“. Фрагментите са низ от възприятия, носещи информация за цялото. Разчитане, разгадаване и преоткриване на образи чрез дигитани изразни средства. В темата са включени опознаване на работната среда на софтуер при визуализиране на идеите в творческите проекти.

5.  “Визуална фантазия“ –  преподавател Петър Чучулигов   

В часовете ще се правят експерименти с различни техники за изразяване на идеите (дълбок печат, акварел, колаж, рисунка). Ще се експериментира с различни материали. Ще се изработват книги на рък, папки и др. В часовете ще се обсъждат различни теми за музика, кино и рисуване. Впечатленията от тях ще се претворяват в изкуство.

6. „Занимателна математика“ – преподавател Елена Гърдева

Математиката е навсякъде около нас! Разглеждане на интересни и забавни факти и задачи. Приложение на математиката в ежедневието. Златното сечение и изкуството, природата, архитектурата и т.н.

II. Изкуство и култура:

7. “Шрифт и калиграфия“ – преподавател Зорница Касапян                       

Учениците ще се запознаят с произхода и развитието на писмеността и писмените знаци. Преглед на видовете шрифтове. Работа върху индивидуален калиграфски проект.                                           

8. “3D моделиране и принтиране“ – преподавате Георги Узунов     

Създаване и подготвяне на компютърни пластични модели за принтиране в материал.  

9. “Алфранга“ – преподавател Траян Добрев                                       

Учениците от група „Алафранга“ ще навлязат в света на възрожденската светска интериорна живопис, характерна за пловдивския регион.                                                                                                       

10. “Пловдив – център на промените“ - преподавател Александър Пейчев                                  

Запознаване с хилядолетната история на Пловдив - град, който може да бъде определен като първи източник на много нови култури. Със следната дейност учениците могат да разглеждат различни обекти в нашия град. Много велики личности са родени в Пловдив и целта е учениците да приемат реалната възможност, че те могат да променят положително средата, в която живеят.                     

11. “Ателието на художника“ – преподавател Диана Папазова         

Посещение на ателиета на съвременни пловдивски живописци. Разговор за изкуството – вдъхновението, творческата свобода, различните изразни средства.                                                                     

12. “Себепознание и развитие“ – преподавател Нина Коцева        

Подобряване на собствения потенциал на учениците, които ще се запознаят с различни възможностии за по-добро реализиране в живота.                                                                                                    

13. “Експериментално рисуване“ – преподавател Михаил Маламски                           

Експериментално рисуване, което се различава от класическият етюд. Използват се маркери, пулверизатори, спрейове, шаблони и се работи за създаването на интересна съвременна рисунка.             

14. “Превод на художествена литература“ – преподавател Весела Данина         

В часовете ще се акцентира върху превод на художествена литература от български на английски език и от английски на български език.                                                      

15. “Британски и американски художници и галерии през XX век - преподавател Атанаска Челебийска     

Преглед и коментар на живота и творчеството на най-известните представители на изобразителното изкуство във Великобритания и Съединените щати през  XX век. Поглед върху развитието на галериите в двете държави през същия период.

16. “Скулптура за тяло чрез физически упражнения‘“ – преподавател Христиана Агопян        

Изяществото е това, което превръща думите в движение. Сбор от компоненти, включващи красотата на стъпките.

III. Външни лектори:

17. “Възможности на електронното банкиране“ – преподавател Николай Иванов