НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Инструктаж за ДЗИ

   

Можете да се запознаете с инструктаж за зрелостника и за квестора за явяване в Държавен зрелостен изпит: