НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Документи за Държавен изпит по теория и практика на професията

   

Можете да се запознаете с необходимите документи за комисии и инструктажи за квесторите във връзка с провеждането на Държавен зрелостен изпит по теория и практика на професията: