НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Дати за класни работи за втори учебен срок

   

Уважаеми ученици и родители, можете да се информирате за планираните дати за провеждане на класни работи за втори срок на учебната 2021/2022 г.

Класни работи по БЕЛ, преподавател Мария Миличина:

9 А , 9 В - 16.05.2022 г. - понеделник 

9 Б - 11.05.2022 г. - сряда

8 А - 17.05.2022 г. - вторник

8 Б - 13.05.2022 г. - петък

Класни работи по БЕЛ, преподавател Петя Маринова:

10 а клас - 17.05.2022 г. - вторник

10 б клас - 16.05.2022 г. - понеделник

11 а клас - 17.05.2022 г. - вторник

11 б клас - 16.05.2022 г. - понеделник

12 а клас - 01.04.2022 г. - петък

12 б клас - 04.04.2022 г. - понеделник

Класни работи по математика, преподавател: Елена Гърдева

9 а клас, 9 б клас, 9 в клас - 05.05.2022 г. - четвъртък

10 а клас, 10 б клас - 04.05.2022 г. - сряда

11 а клас - 03.05.2022 г. - вторник

11 б клас - 04.05.2022 г. - сряда

12 а клас, 12 б клас - 31.03.2022 г. - четвъртък

Класни работи по математика, преподавател:  Ивайло Душков

8 а клас, 8 б клас - 04.05.2022 г. - сряда