НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Награждаване на победителите в Национален конкурс Плакат в Министерство на труда и социалната политика

от:    до:

Министерство на труда и социалната политика
София

На 20 декември 2108 г. от 13 ч. в Зала 5 на Министерство на труда и социалната политика на официална церемония бяха наградени учениците от НХГ "Цанко Лавренов", спечелили награди в „Национален конкурс Плакат“ на училищата по изкуствата. Наградите бяха връчени от д-р Елеонора Лилова - председател на Държавна агенция за закрила на детето. Събитието беше заключителната част на първата в България ученическа изложба „Национален конкурс Плакат“ на училищата по изкуствата, организирана от Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ и Държавна агенция за закрила на детето.

Победителите в конкурса бяха избрани след селекция от специално жури, което връчи две първи награди – на Сахак Касапян от НХГ „Ц. Лавренов” за творбата му „Лабиринт” и на Ивет Петкова от НГПИ „Св. Лука” за произведението „Много си сладка”. Втора награда спечели Йоана Карчева от НГПИ „Св. Лука” за плакатът „Домино”. На трето място се класира Хатче Алиева от НХГ „Димитър Добрович” за произведението „Пристрастен ли си?”. Комисията даде и пет поощрителни награди на Силвия Иванова от НХГ „Димитър Добрович”, Сливен и възпитаниците на НХГ „Ц. Лавренов” - Атанас Каракашев, Златина Илиева, Йоана Караиванова и Радослава Иванова. Георги Костадинов от НХГ „Ц. Лавренов” беше отличен с награда за най-млад автор. В състава на комисията по оценяването бяха включени: председател - гл. асист. д-р Ненко Атанасов от НХА, София, Ралица Базайтова (гл. експерт в Министерство на културата), Мариана Стоянова и Мартина Иванова от ДАЗД, асист. д-р Стоян Дечев от НХА, гл. асист. д-р Александър Гьошев от АМТИИ, Костадин Отонов и Петър Чучулигов от НХГ „Ц. Лавренов” и графичните дизайнери Христо Гочев и Вълкан Вълканов.

В престижната и интересна експозиция бяха включени творбите на 51 ученици от училищата по изкуства и култура към Министерство на културата, които се обучават в специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“. Произведенията участваха в първия национален конкурс за рекламна графика „Плакат“, а темата на конкурса беше „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“ и е поставена от ДАЗД. Тематиката е свързана с правата на децата. Изключително важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят към своите връстници. Цели на конкурса са да се покажат оригиналност на мислене, креативност, цветова култура и индивидуалност, да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка и да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други. Текстът към плакатите е свободен, по избор на автора, но свързан с темата на конкурса. Право на участие в конкурса имаха ученици на възраст до 18 години. 

Инициативата беше подкрепена от "Импрес" ООД, Културен център "Бялата къща" и Завод за безалкохолни напитки "Party club". Медийни партньори са Радио Пловдив, "Под тепето" и образователен портал "Уча в Пловдив".

Подробности за статута на конкурса можете да научите тук: https://sacp.government.bg/новини/дазд-и-нхг-„цанко-лавренов