НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Виртуална изложба "Стенопис" 2020 г.

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Представяме ви виртуална изложба на учениците от специалност "Стенопис" от 8, 9, 10 и 12 клас на НХГ "Цанко Лавренов". Творбите са създадени по време на обучението в онлайн среда от 26.10 до 5.12.2020 г. при преподавателите по специалността - Кристина Кутлова и Атанас Камешев.

В експозицията са включени композиционни проекти, които са свързани с учебната програма на обучението в 8 клас. Произведенията акцентират върху работата с основните изразни средства при изграждането на декоративната композиция - ритъм, симетрия, асиметрия и контраст. Учениците от 9 клас показват стилизации, изградени от петна, линии, формобразуване или геометрични фигури, чиято цел е да предадат есенцията на обектите. Важна част от обучението е създаването на стилизирани зооморфни образи, изграждащи фризови композиции. Проектите на гимназистите от 10 и 12 клас са насочени към техниките сграфито и секо. Те показват творчески подходи при решаването на различни проблеми, свързани със синтеза на стенописните изкуства и архитектурата.