НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Виртуална изложба "Скулптура"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив

Представяме ви виртуална изложба "Скулптура" с творби на ученици от НХГ ,,Цанко Лавренов” от специалност "Стенопис" с преподавател (по скулптура): Светлозар Чавдаров и от специалност "Пространствен дизайн" с преподавател (по скулптура): Вида Щипкова. Произведенията са създадени самостоятелно от гимназистите по времето на дистанционното обучение по учебния предмет "Скулптура" в периода от 20 март до 25 април 2020 г. 

Учениците от специалност "Стенопис" разработват проекти от хартия на човешка фигура или детайли, чрез които изследват пропорциите между отделните обеми и форми. Успешното кореспондиране на светлина и сянка превръща спокойните силуети от хартия в динамични пластични проекти. Пространствените  решения са разработени за реализация в материал. 

Задачите на учениците от 8 и 11 клас от специалност "Пространствен дизайн" са свързани основно с изграждането и развиването на пространствено мислене  чрез образи, в които се фиксират и анализират пространствени свойства и отношения. Оперирайки с изходните образи - геометрични фигури - учениците  създават различни обеми. Пространственото мислене обезпечава тяхното видоизменение, трансформация и създаването на нови пластични обекти.