НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Виртуална изложба "Пространствен дизайн"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Представяме ви виртуална изложба на специалност „Пространствен дизайн“, в която участват учениците от 8. до 11. клас при НХГ "Цанко Лавренов". Творбите са създадени по време на дистанционното обучение под ръководството на преподавателите Паулина Стоянова (8. и 9. клас) и Ивилина Коликова (10. и 11. клас). Част от проектите могат да се видят на живо и в общата изложба на специалност „Пространствен дизайн“ в галерия „Пловдив“ от 9 до 26 февруари 2021 г. на ул. „Авксентий Велешки“ 20.

Осмокласниците разработват двуизмерни композиционни решения по зададена тема в определена цветова гама. Основната цел на задачите е определянето на връзката,  взаимодействието и баланса между отделните елементи в композицията, в различни тоналности, както и изграждането на композиционен център.

Учениците от девети клас представят своите идейните проекти на продуктови витрини в облатта на хранителната промишленост. Те разкриват своя нестандартен поглед, въплътен в художествено-естетични решения на витринното пространство, подчертаването на даден продукт и неговото експониране по най-атрактивен начин.

Десетокласниците създават идейни проекти на витрина на социална тематика, чрез които разкриват  своята гражданска позиция пред обществото. Също така разработват и решения на фасадна  корпоративна витрина. Учениците създават  както лого на дадена компания и послание към аудиторията, така и цялостното звучене на витринното пространство.

Основната провокация за учениците от единадесети клас е създаване на собствен проект за цялостното решение на рекламно-експозиционен щанд.  Младите дизайнери умело въплащават идея, форма и цвят в естетически балансирани обеми в пространството.  Те създават идейни и триизмерни проекти на експозиционни щандове с въздействащо рекламно послание. Показват тяхната лична интерпретация за организирането на обемите в пространството, подчертаването на даден продукт и асоциативното съчетаване на цветове и форми. 

 

Теа Гешева, 11 клас

Димитър Симеонов, 11 клас

Георги Михайлов, 11 клас

Натали Дюлгерска, 11 клас

Венцислав Трифонов, 11 клас

Гергана Иванова, 11 клас

Александра Коватлиева, 10 клас

Боряна Рангелова, 10 клас

Боряна Рангелова, 10 клас

Александра Ковачева, 10 клас

Александра Коватлиева, 10 клас

Ян Бос, 10 клас

Малина Йовчева, 10 клас

Мартина Даярова, 10 клас

Теодора Илиева, 9 клас

Теодора Илиева, 9 клас

Нели Чучулигова, 9 клас

Нели Чучулигова, 9 клас

Таня Казакова, 9 клас

Таня Казакова, 9 клас

Йоана Йорданова, 9 клас

Йоана Йорданова, 9 клас

Ралица Друмчийска, 9 клас

Ралица Друмчийска, 9 клас

Габриела Киркова, 8 клас

Йоана Дюлгерова, 8 клас

Мартин Енчев, 8 клас

Надежда Султанова, 8 клас

Илияна Стоичкова, 8 клас

Ева Минева, 8 клас

Никола Делчев, 8 клас