НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Виртуална изложба "Живописен натюрморт"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Изложба "Живописен натюрморт" представя творби на ученици от различни класове и специалности на НХГ "Цанко Лавренов". Произведенията са нарисувани през учебната 2020/2021 г. по време на учебните часове по "Живопис" при преподавателите: Ангел Китипов, Ваня Годжелова, Кети Георгиева, Кристина Кутлова и Полина Тодорова. В изложбата са включени най-успешните живописни постижения на гимназистите в жанра на натюрморта (от фр. nature morte "мъртва природа"). Талантливите ученици показват разнообразни произведения, изпълнени в индивидуални стилове и чрез различни техники. 

Елена Маринска, 12 клас, специалност "Рекламна графика", преподавател: Ваня Годжелова

Иванка Спасова, 12 клас, специалност "Живопис", преподавател: Ангел Китипов

Виктория Илиева, 12 клас, специалност "Рекламна графика", преподавател: Ваня Годжелова

Виктория Иванова, 12 клас, специалност "Графика", преподавател: Полина Тодорова

Златина Илиева, 12 клас, специалност "Рекламна графика", преподавател: Ваня Годжелова

Деница Ангелова, 11 клас, специалност "Живопис", преподавател: Полина Тодорова

Нели Чучулигова, 9 клас, специалност "Пространствен дизайн", преподавател: Кети Георгиева

Мария Кълвачева, 12 клас, специалност "Рекламна графика", преподавател: Ваня Годжелова

Деница Ангелова, 11 клас, специалност "Живопис", преподавател: Полина Тодорова

Ралица Друмчийска, 9 клас, специалност "Пространствен дизайн", преподавател: Кети Георгиева

Ния Бозова, 11 клас, специалност "Живопис", преподавател: Полина Тодорова

Теодора Илиева, 9 клас, специалност "Пространствен дизайн", преподавател: Кети Георгиева

Мария Елена Ангелова, 12 клас, специалност "Живопис", преподавател: Ангел Китипов

Нели Чучулигова, 9 клас, специалност "Пространствен дизайн", преподавател: Кети Георгиева

Белослава Стоянова, 8 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Полина Тодорова

Мартин Бузов, 8 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Полина Тодорова

Белослава Стоянова, 8 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Полина Тодорова

Теодора Илиева, 9 клас, специалност "Пространствен дизайн", преподавател: Кети Георгиева

Александра Самуилова, 11 клас, специалност "Живопис", преподавател: Полина Тодорова

Мариела Суруджийска, 8 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Полина Тодорова

Янислава Забирова, 11 клас, специалност "Рекламна графика", преподавател: Ваня Годжелова

Ирина Павлова, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Ваня Годжелова

Троян Георгиев, 8 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Полина Тодорова

Таня Казакова, 9 клас, специалност "Пространствен дизайн", преподавател: Кети Георгиева

Мери Кадирова, 11 клас, специалност "Рекламна графика", преподавател: Ваня Годжелова

Мариела Суруджийска, 8 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Полина Тодорова

Антон Луканов, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Ваня Годжелова

Теодора Илиева, 9 клас, специалност "Пространствен дизайн", преподавател: Кети Георгиева

Александър Христов, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Мария Иванова, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Ваня Годжелова

Петър Попов, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Станислав Атанасов, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Ваня Годжелова

Виктор Дойчев, 11 клас, специалност "Рекламна графика", преподавател: Ваня Годжелова

Петър Попов, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Боян Асенов, 9 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Кристина Кутлова

Даниела Костадинова, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Рамона Рошманова, 9 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Боян Асенов, 9 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Кристина Кутлова

Доника Чочева, 9 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Кристина Кутлова

Грета Иванова, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Елизавета Дмитриева, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Гергана Кръстева, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Явор Батаклиев, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Христо Александров, 9 клас, специалност "Стенопис", преподавател: Кристина Кутлова

Клавдия Делчева, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Яна Панева, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Мария Драганова, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Ваня Годжелова

Клавдия Делчева, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Яна Ячева, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева

Калина Щърбева, 8 клас, специалност "Изящни изкуства", преподавател: Кети Георгиева