НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Виртуална изложба "Експерименти и Колажи"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Изложба „Експерименти и Колажи“ е трета част от поредица вирутални събития, които представят три различни творчески и образователни посоки в областта на учебния предмет "Рисуване". 

В настоящата експозиция са включени експериментални рисунки и колажи на ученици от НХГ "Цанко Лавренов". Произведенията са реализирани по време на дистанционното обучение от 26.11.2020 г. до 30.01.2021 г. под ръководството на преподавателите Петър Чучулигов, Ангел Китипов, Димитър Келбечев, Михаил Маламски и Атанас Камешев,  .

Учениците са имали за учебна задача да направят рисунки, в които да експериментират чрез разнообразни техники при изобразяването на човешките фигури. Гимназистите са проявили творчески подход при рисуването на различни аспекти от анатомията и натурата и са създали произведения с индивидуален художествен почерк. 

 

Елена Маринска, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Магдалена Гергова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Златина Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Радослава Иванова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Кити Тенчева, 12 клас, преподавател: Ангел Китипов

Гергана Савчева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Радослава Иванова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Даниел Кирков, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Магдалена Гергова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Терентия Господинова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Радослава Иванова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Пролет Ковачева, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Никол Джиджева, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Невена Найденова, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Магдалена Гергова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Невена Найденова, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Деница Ангелова, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Георги Михайлов, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Елена Манолова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Анелия Караколева, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Магдалена Гергова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Николица Момчилова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Деница Ангелова, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Виктория Ангелова, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Камен Колев, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Валентина Динчева, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Даниел Секулов, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Терентия Господинова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Мария Мелева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Димитър Бурназов, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Николица Момчилова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Никол Джиджева, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Елена Манолова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Боряна Николова, 10 клас, преподавател: Атанас Камешев

Йоана Райкова, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Савена Попова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов