НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Ученици реализираха стенописи в техниката "сграфито"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
ул.”Янко Сакъзов” N 2А

Ученици от 10 и 12 клас от специалност „Стенопис” украсиха една от външните стени на НХГ „Цанко Лавренов”с няколко стенописни композиции в класическата техника „сграфито”. Проектите за стенописите бяха създадени от гимназистите по време на дистанционното обучение. Изпълнението в материал премина в периода от септември до октомври 2020 г. в часовете по учебно-творческа практика. Ръководител на проекта е преподавателя Атанас Камешев, който напътстваше своите ученици през всички етапи по реализацията. Чрез стенописите се продължава традицията да се естетизира външното и вътрешно пространство на сградата на Художествената гимназия.