НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Ученици от специалност "Стенопис" създадоха стъкломозайки

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2а

Талантливите ученици от 10. и 11. клас на специалност "Стенопис" проектираха стъкломозайки за прозорци в специалните часове по учебно-творческа практика под ръководството на преподавателите Атанас Камешев и Кристина Кутлова. Проектите бяха одобрени от Художествената комисия на НХГ "Цанко Лавренов". Младите таланти реализираха своите идеи с използването на учебните ресурси на STEM центъра в гимназията. В компютърното ателие младите стенописци могат да изпълняват по-качествено учебните си задачи по "Стенопис", като създават проектите си в дигитална среда. 

Мозайките от цветни стъкла имат за цел да естетизират вътрешното пространство в сградата на гимназията. Витражите бяха реализирани от гимназистите - Бетина Михайлова, Боряна Николова, Ваня Пандърска, Дарина Петрова, Доника Чочева, Ивелина Кавъркова, Мария Игнатова, Теодор Димитров и Християна Попова.