НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Ученици от НХГ "Цанко Лавренов" спечелиха призово място в ежегодния конкурс "Екообщина"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
ул. "Янко Сакъзов" 1а

Ученици от Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" спечелиха призово място в ежегодния конкурс "Екообщина" в категория "Образование и околна среда- училища" на тема "Защо е ценна природата за нашия град – кои са предизвикателствата пред използването на ресурсите й и какво е нашето решение?“ (https://ecoobchtina.bg/education-school/). В надпреварата взеха участие 16 ученически отбора от цялата страна. 

Проектът, с който учениците участваха е озаглавен "Think fast". В него те предвиждат разработването на мобилна образователна платформа - игра, която има за цел да информира и да насърчи потребителите да действат отговорно. Играта ще дава информация по три основни въпроса. Първият е "Кои са причинителите на замърсяване?". В играта се разкрива, че те са не само екологично опасни производства, но и маркетингови стратегии и навици на потребление, които имат както дългосрочен, така и непосредствен негативен ефект върху природата. Вторият въпрос е свързан с ефектите върху живите организми от екологичното замърсяване. И на трето място са поставени възможностите за опазване на природата – продуктови и промишлени решения, способи за рециклиране, достъпни за всеки човек и т. н. Тенденции, които изправят човечеството пред глобален екологичен проблем. Според младежите въпросът се нуждае както от поемането на лична отговорност от всеки човек, така и от цялостна промяна на ценностите на хората за търсене на устойчиво равновесие между живите същества на Земята. 

Наградата, която победителите спечелиха е участие в Лятна академия „Природата в помощ на устойчивите градове“. Академията ще се проведе от 30 юни до 5 юли 2019 г. в Младежки "Еколагер" към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, село Очин дол, Община Мездра. Втора поредна година Академията се провежда с финансовата подкрепа на „Софийска вода“ АД, част от Veolia. Изключително сме благодарни за приноса на компанията към усилията ни за възпитаване у младежите на отношение и поведение ценящи, съхраняващи и опазващи природния ресурс на Земята. Благодарение на Лятната академия учениците получават поддържаща подкрепа за развиването на своите екологични идеи и, в най-успешния случай, представянето им на техните общности.

Проектът беше разработен от Димитър Лазаров от 10 в клас, Екатерина Гроздева, Мария Елена Ангелова и Надежда Петкова от 10 б клас. С креативни идеи се включиха: деветокласниците - Теа Гешева, Димитър Симеонов и Стоянка Гишина, както и Иван Банчев и Калоян Иванов от 8 а клас. Ментори бяха преподавателите: Гинка Велчева, Паулина Стоянова и Петър Чучулигов. 

Екипът на НХГ "Цанко Лавренов" поздравява победителите и техните учители и пожелава още много награди и успехи!