НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Учебна творческа практика

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив

Учебната творческа практика ще бъде проведена от 3 до 17 септември 2018 г. в Пловдив. Всички ученици от десети, единадесети и дванадесети клас трябва да бъдат на 3 септември 2018 г. в 9:00 часа в двора на Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов". Преподавателите, които ръководят отделните групи по специалности, ще дадат задачи и творчески насоки за провеждането на практиката. Препоръчително е да се носят папки, скицници, картони, моливи, бои и други художествени материали за рисуване на открито.

Учениците трябва да присъстват задължително на двата конферанса, които ще се провеждат всеки ден (без събота и неделя) от 9 часа и от 16 часа в сградата на Художествената гимназия. Всяко отсъствие ще бъде вписвано в дневника на съответния клас.