НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Преподавателят Петър Чучулигов е автор на пощенска марка „125 години Национална художествена академия“

от:    до:

Национална художествена академия - София

Петър Чучулигов - преподавател по "Рекламна графика" в НХГ "Цанко Лавренов" е автор на художествения проект на пощенско издание на тема „125 години Национална художествена академия“, което включва една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат. Официалното пускане в употреба на изданието се състоя на 13.12. 2021 г. в галерия „Академия“ на НХА - София. Пощенско-филателното издание е в тираж 5100 броя и е с номинална стойност от 1,00 лв. 

В церемонията по валидирането участваха проф. Георги Янков - ректор на НХА, г-н Деян Дънешки - главен изпълнителен директор на Български пощи и авторът.

Проектът на Петър Чучулигов бе одобрен чрез анонимен конкурс по темата, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.