НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Национален младежки конкурс за изящните, приложните изкуства и дизайна

от:    до:

Национален дворец на културата
София

Национален младежки конкурс за изящните, приложните изкуства и дизайна.

Конкурсът е организиран от Министерство на културата и Национален дворец на културата.

Право на участие:

Конкурсът е предвиден за ученици от средните училища по изкуствата (изобразителни изкуства) в цялата страна и ще се проведе в една възрастова група до 18 годишна възраст за ученици от училищата по

изкуствата от VIII до XI клас. Участниците ще бъдат класирани от авторитетно жури на първо, второ и трето мястo по 16 специалности в областта на изящните, приложните изкуства и дизайна:

- живопис, графика, скулптура, художествена керамика, силикатен дизайн, художествена дърворезба и мебел, художествена обработка на метали, художествена тъкан, мода, рекламна графика /графичен

дизайн, илюстрация и оформление на книгата, детски играчки, иконопис/стенопис, пространствен и промишлен дизайн, сценичен костюм, театрален, кино и телевизионен декор.

В изложбата-конкурс могат да участват само творби, изработени лично от ученика, представени от съответното училище по изкуствата след предварителна селекция. Не се приемат произведения, представени лично от учениците. Творбите за участие в изложбата ще се предават от представители на съответното училище, придружени с декларация от преподавателя, съдържаща информация за ученика и за създаването на произведението, протокол от вътрешното журиране, списък и протокол за приемане и предаване между училището и представител на МК.

Технически изисквания:

- всяка творба трябва да е с ясно оформен етикет със служебна информация, прикрепен на гърба, съдържащ име и фамилия на автора, дата на раждане, клас, специалност, училище, телефон на училището, наименование и цена на произведението; ако не се продава се отбелязва „собственост”. За творбите, които са с малък размер, този етикет е необходимо да е прикрепен по подходящ начин, който да не пречи на експонирането.

- отделно се предоставя още един етикет за публиката, който съдържа само име и фамилия на автора, училище, лого на училището, телефон на училището и наименование на творбата, оформен идентично с останалите участници от училището.

- един автор може да участва само с една творба;

- творбите следва да са в подходящ за експониране вид и да са изпълнени в материал;

- проекти се приемат само за специалностите рекламна графика /графичен дизайн, илюстрация и оформление на книгата, стенопис, пространствен и промишлен дизайн, театрален, кино и телевизионен декор. За специалностите пространствен и промишлен дизайн, театрален, кино и телевизионен декор следва да има непременно макет и проект, които да се експонират заедно.

Финал и награждаване:

Произведенията ще бъдат оценени и класирани от комисия, състояща се от представители на висши училища по изкуствата и Министерството на културата. Ще бъдат класирани по един участник на първо, второ и трето място в конкурса по съответните специалности за живопис, графика, скулптура, художествена керамика, силикатен дизайн, художествена дърворезба и мебел, художествена обработка на метали, художествена тъкан, мода, рекламна графика/графичен дизайн, илюстрация и оформление на книгата, детски играчки, иконопис/стенопис, пространствен и промишлен дизайн, сценичен костюм, театрален, кино и телевизионен декор. Класираните творби ще бъдат експонирани в арт-галерията на Националния дворец на културата. На класираните участници ще бъдат връчени грамоти при откриването на изложбата на 5 юни 2019 г. от 18 ч. Журито си запазва правото да не класира кандидати в някоя от обявените специалности. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане. Министерството на културата осигурява едногодишни стипендии за ученици от училищата по изкуствата, класирани на първо, второ и трето място до 18 годишна възраст към 4 юни 2019 г., съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби. Произведенията ще се приемат на 3 юни 2019 г., след което започва журирането, аранжирането и функционирането на изложбата. Награждаването и официалното откриване на изложбата ще бъде на 5 юни от 18 ч. Изложбата ще продължи до 20 юни 2019 г. Произведенията ще се получават обратно от представители на училищата на 20 юни 2019 г. по график. Организаторите не носят отговорност за произведения, които не са прибрани по график.