НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Изложба "Проучвателни рисунки"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Представяме ви изложба „Проучвателни рисунки“, която е първа част от поредица вирутални събития, които показват три различни посоки в областта на учебния предмет "Рисуване".

В настоящата експозиция са включени рисунки на ученици от 10, 11 и 12 клас от НХГ "Цанко Лавренов", които са създадени по време на дистанционното обучение от 26.11.2020 г. до 10.11.2021 г. под ръководството на преподавателите Ангел Китипов, Димитър Келбечев, Зорница Касапян, Михаил Маламски, Петър Чучулигов и Пламен Велчев.  

Учениците са имали за учебна задача да направят аналитични рисунки с цел да проучат детайли от човешкото тяло в разнообразни пози и движения. В процеса на рисуване гимназистите са анализирали различни аспекти от анатомията и натурата. Главни акценти са изучаването на конструкция, пропорции, перспективни съкращения и взаимовръзките между отделните части на фигурата. Проучвателните рисунки помагат за по-вярното и убедително изграждане на класически етюд, който е заложен в учебната програма по „Рисуване“.  

Виктория Ангелова, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Донка Кунчева, 12 клас, преподавател: Ангел Китипов

Мария Чолакова, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Терентия Господинова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Мери Кадирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Надежда Боянова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Катерина Ключкова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Янислава Забирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Ян Бос, 10 клас, преподавател: Зорница Касапян

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Гергана Савчева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Диана Раленекова, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Михаела Димова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Илия Вачев, 10 клас, преподавател: Зорница Касапян

Виктор Дойчев, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Пролет Ковачева, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Валентина Динчева, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Невена Найденова, 10 клас, преподавател: Ангел Китипов

Виктор Дойчев, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мери Кадирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Терентия Господинова, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Мария Чолакова, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Виктория Илиева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Елена Маринска, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Янислава Забирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Мария Чолакова, 11 клас, преподавател: Михаил Маламски

Мери Кадирова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Ралица Димитрова, 12 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Кити Тенчева, 12 клас, преподавател: Ангел Китипов

Ралица Димитрова, 12 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Йоана Райкова, 10 клас, преподавател: Пламен Велчев

Мария Кълвачева, 12 клас, преподавател: Петър Чучулигов

Александра Самуилова, 11 клас, преподавател: Ангел Китипов

Цветелина Паунова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев

Михаела Димова, 11 клас, преподавател: Димитър Келбечев