НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Изложба "Калиграма"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Представяме ви виртуална изложба „Калиграма“ с творби на учениците от специалност „Рекламна графика“ от 12 в клас на НХГ „Цанко Лавренов“. Дипломантите са създали въздействащи графични образи, свързани и посветени на любим текст от известен писател. Учебната задача е реализирана под ръководството на преподавателя по специални предмети – Петър Чучулигов. 

Гимназистите показват съвременна разработка и своя личен поглед върху изкуството на калиграмата. Това са портрети от думи, нарисувани мисли, с които поезията се извежда отвъд класическите граници на текста и се свързва с графични изображения, изградени от думи. Калиграмите са зооморфни или антропоморфни композиции, съставени от букви. Те са част от поезията и създават образи, изразяващи визуално идеята и темата на стиховете. 

Създаването на изображение чрез красиво изписан текст има древна история и е част от изкуството на калиграфията. Древногръцкият поет Симий от Родос пише три кратки поеми, при които крайните линии на стиха са подредени така, че куплетът или цялата поема да имат форма на предмета, за който става дума в произведението. Едни от най-красивите  рисунки от думи са открити в манускрипт от IX век, наречен “Аратеа”. Всяка една от страниците съдържа поема на латински език от древногръцкия поет Арат под формата на рисунка и калиграфски изписан текст. В исторически план калиграмите са намерили място и в ислямската артистична традиция при изписване на текстове от Корана. 

Терминът „Калиграма“ официално е въведен за първи път от френския авангардист Гийом Аполинер, който през 1918 г. издава сборник от поеми изображения „Калиграми – стихотворения за мира и войната 1913 – 1916”. Днес много съвременни български и чуждестранни творци създават калиграми и представят литературно творчество като красива визуална форма и послание.

Виктория Илиева, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Стихотворение на Дамян Дамянов, по което е реализирана калиграмата на Виктория Илиева

Елена Маринска, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Елена Маринска, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Стихотворение на А. С. Пушкин, по което са реализирани двете калиграми на Елена Маринска

Мария Кълвачева, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Стихотворение на Пейо Яворов, по което е реализирана калиграмата на Мария Кълвачева

Гергана Савчева, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Стихотворение на Христо Фотев, по което е реализирана калиграмата на Гергана Савчева

Надежда Боянова, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Стихотворение на Димчо Дебелянов, по което е реализирана калиграмата на Надежда Боянова

Радослава Иванова, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Радослава Иванова, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Текст от "Тайната градина" на Франсис Бърнет, по който е реализирана калиграмата на Радослава Иванова

Златина Илиева, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Стихотворение от Пейо Яворов, по което е реализирана калиграмата на Златина Илиева

Сахак Касапян, 12 клас, специалност "Рекламна графика"

Стихотворение на Атанас Далчев, по което е реализирана калиграмата на Сахак Касапян