НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Изложба "From teen life to still life"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Виртуалната изложба "From teen life to still life" представя дигитални произведения на ученици от IX до XII клас на НХГ "Цанко Лавренов". Идеята й е породена от ситуацията, в която художниците по света са поставени - дистанцирани един от друг, отдалечени от обектите и дейностите, допринасящи за творческото им вдъхновение. Чрез репродуцирането и проучването на старите шедьоври, които показахме в изложбата "С поглед към четките на великите художници", младите артисти осъвремениха задачата и модифицираха привидно обикновени предмети от ежедневието си в натюрморти с внушителни образи, цветове и линии. Произведенията са създадени в часовете по живопис и рисуване на преподавателката Ваня Годжелова. 

Антония Квестаж, 9 клас

Антония Рангелова, 9 клас

Апостол Берберов, 9 клас

Атанас Георгиев, 9 клас

Венета Лесова, 9 клас

Весела Близнакова, 9 клас

Гергана Делева, 9 клас

Даниела Костадинова, 9 клас

Жасмина Мунажед, 9 клас

Иванка Станилова, 9 клас

Ирина Павлова, 9 клас

Наталия Митева, 9 клас

Наталия Стойнова, 9 клас

Невена Янакиева, 9 клас

Ованес касапян, 9 клас

Петра Тошкова, 9 клас

Станислав Атанасов, 9 клас

Стилян Сталев, 9 клас

Наталия Желева, 9 клас

Виктор Дойчев, 11 клас

Янислава Забирова, 11 клас

Гергана Савчева, 12 клас

Магдалена Гергова, 12 клас

Мария Кълвачева, 12 клас

Надежда Боянова, 12 клас

Радослава Иванова, 12 клас