НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Дигитална изложба "Компютърна графика" 11 клас

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

Представяме ви дигитална изложба на ученици от специалностите "Живопис", "Иконопис", "Графика", "Скулптура" и "Пространствен дизайн" от 11 клас на НХГ "Цанко Лавренов". Творбите са създадени по време на дистанционното обучение през месец декември 2020 г. при преподавателя по дисциплината "Компютърна графика" – Паулина Стоянова. Темата в експозицията е дигитална рисунка на портрет и автопортрет. Предизвикателството в поставената задачата е трансформацията на характерното за нашето съвремие "селфи" и естетизирането на визуалния образ, превръщайки го в произведение на изкуството. За реализиране на темата са приложени съвременни софтуерни продукти за обработка на растерна графика, както и традиционните елементи при създаване на композиция в изобразителните и приложни изкуства – форми, изображения, светлини, сенки и цветни петна.

Цветелина Паунова, Портрет, специалност Иконопис

Виктория Ангелова, Автопортрет, специалност Живопис

Виктория Ангелова, Портрет, специалност Живопис

Гергана Иванова, Портрет, специалност Пространствен дизайн

Радостина Стоева, Портрет, специалност Живопис

Ния Бозова, Автопортрет, специалност Живопис

Катерина Ключкова, Автопортрет, специалност Иконопис

Десислава Ангелова, Портрет, специалност Иконопис

Гергана Иванова, Автопортрет, специалност Пространствен дизайн

Виктория Христова, Автопортрет, специалност Пространствен дизайн

Никол Джиджева, Портрет, специалност Живопис

Мария Маноела Данаилова, Автопортрет, специалност Иконопис

Деница Ангелова, Автопортрет, специалност Живопис

Мария Денева, Автопортрет, специалност Живопис

Венцислав Трифонов, Портрет, специалност Пространствен дизайн

Десислава Ангелова, Автопортрет, специалност Иконопис

Дияна Атанасова, Портрет, специалност Скулптура

Даниел Кирков, Автопортрет, специалност Живопис

Венцислав Трифонов, Автопортрет, специалност Пространствен дизайн

Мария Маноела Данаилова, Портрет, специалност Иконопис

Дияна Атанасова, Портрет, специалност Скулптура

Ивана Начева, Автопортрет, специалност Иконопис

Ивана Начева, Портрет, специалност Иконопис

Георги Михайлов, Автопортрет, специалност Пространствен дизайн

Дияна Атанасова, Автопортрет, специалност Скулптура

Никол Джиджева, Автопортрет, специалност Живопис

Стойна Савова, Портрет, специалност Скулптура

Петя Пачова, Портрет, специалност Скулптура

Натали Дюлгерска, Автопортрет, специалност Пространствен дизайн

Петя Пачова, Портрет, специалност Скулптура

Цветелина Паунова, Автопортрет, специалност Иконопис

Катерина Ключкова, Портрет, специалност Иконопис

Теа Гешева, Портрет, специалност Пространствен дизайн

Стойна Савова, Автопортрет, специалност Скулптура

Теа Гешева, Автопортрет, специалност Пространствен дизайн