НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"
BG EN

Дигитална изложба №4 на специалност "Пространствен дизайн"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив

Представяме ви Дигитална изложба № 4 на ученици от 8-ми клас от специалност „Пространствен дизайн“. Включени са най-новите самостоятелни задачи на гимназистите на тема „Архитектура - макет на обемна модулна композиция от прости геометрични тела – куб“. В изложбата участват: Ани Ковачева, Деница Кацарова, Йоана Йорданова, Мелиса Сюлейман, Нели Чучулигова, Ралица Друмчийска, Таня Казакова, Теодора Илиева. 

Проектите са реализирани в периода от 16 до 26 март 2020г. - по време на дистанционното обучение, провеждано от НХГ „Цанко Лавренов“ и под ръководството на Паулина Стоянова - преподавател по „Пространствен дизайн“.

Въпреки липсата на материали и ограничените налични средства за работа, учениците се справиха отлично със задачата. Създадените от тях макети са отражение на придобитите технически умения – сръчност, прецизност и експедитивност, а също така и на научените основни познания за симбиозата между обемите на обектите в композицията, вярно композиционно решение на формите, единност и мащабност на пластиката, баланс, ритъм и композиционен център, макетиране с хартия, каширане и апликиране.