НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Актуални събития

от:

София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1

Изложба „Сериграфия“ на Ателие „Студио S“ беше открита официално от г-н Светлозар Чавдаров (директор на НХГ "Цанко Лавренов") и г-жа Магдалена Гигова (връзки с...

от:

парк "Рибница", район "Северен", Пловдив

Ученици от "НХГ "Цанко Лавренов" участваха в пленер под наслов "Мирен свят", който се проведе на 10 септември 2022 г. от 15 ч. до 19 ч. в парк "Рибница", Пловдив. Събитието беше...

от:

Културен център "Тракарт",
подлез "Археологически", Пловдив

Изложбата "Споделено в цвят" от международен пленер по живопис беше открита от г-н Светлозар Чавдаров и г-н Георги Иванов (Жорж Трак) на 31 август 2022 г....