НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Ученици от НХГ рисуваха портрети на открито в деня на Еразъм

от:    до:

Пеещи фонтати, Градска градина,
Пловдив

Учениците от Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов” в Пловдив отбелязаха деня на Erasmus+ на открито. Младите художници от 10 и 12 клас скицираха минувачите до Пеещите фонтани. Всеки, който желаеше да бъде нарисуван, получи безплатно своята 5-минутна скица за спомен.

"Free 5 min Sketches - Безплатни скици за 5 минути" се превърна в събитие за всички минувачи, които отделиха малко от времето си, за да подкрепят талантите на Пловдив. На учениците позираха хора от различни възрасти, а най-добрите модели бяха няколко красиви бебета. Всички портретувани бяха впечатлени от инициативата и доволни от своя сполучлив портрет, който получиха като подарък.

Организатор на инициативата е преподавателя по английски език Ирена Корбетова, която е и координатор по двата проекта на НХГ към програма Еразъм+ - "Art shaping our cultural identity" 2019-1-CZ01-KA229-061151" и "Art is in the air" 2019-1-PL01-KA229-064957". Учениците, които днес рисуваха, са част от проектите. В събитието участваха: Виктория Илиева, Герагана Савчева, Елена Маринска, Златина Илиева, Камелия Закова, Мария Кълвачева, Мартина Даярова, Надежда Боянова и Радослава Иванова. Автор на фотографиите е дванадесетокласникът Петър Дафинкичов.