НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Четвърти ден по проект Art shaping our cultural identity във Франция

от:    до:

град Ленс, Франция

На 29 март 2022 г. (в четвъртия ден от мобилност С5 – Ленс, Франция - по проект Eразъм + ART SHAPING OUR CULTURAL IDENTITY 2019-1-CZ01-KA229-061151) се проведе творчески уъркшоп, на който присъстваше екипът от НХГ "Цанко Лавренов" в състав - Ирена Корбетова - координатор на проекта, Пламен Велчев - придружаващ учител и учениците - Мартина Даярова и Камелия Закова от 11б и Виктория Пищалова и Сияна Куцова от 9в. По време на работилницата всички участници рисуваха върху дъска и трябваше да направят поне 75 рисунки, за да създадат видео под формата на комикс.

През втората част от програмата всяка държава представи национални костюми и показа традиционен танц. Българския екип репрезентира извеждане на булка, в ролята на която влезе френска учителка от училище "Бахал".

В ранния следобед всички групи по мобилността се оправиха към град Арас, където разгледаха  "Музея "Битката при Арас през 1917 г." и видяха подземния град, в който са живеели войниците. Участниците носеха каски, които са използвани преди 100 години от войниците, за да усетят символично военна атмосфера. След посещението на музея, всички се разходиха из центъра на Арас и разгледаха забележителносите.