НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Трети ден по проект Art shaping our cultural identity във Франция

от:    до:

Франция

На 28 март 2022 г. беше трети ден от мобилност С5 – Ленс, Франция - по проект Eразъм + ART SHAPING OUR CULTURAL IDENTITY 2019-1-CZ01-KA229-061151. Екипът от НХГ "Цанко Лавренов" се състои от Ирена Корбетова - координатор на проекта, Пламен Велчев - придружаващ учител и учениците - Мартина Даярова и Камелия Закова от 11б и Виктория Пищалова и Сияна Куцова от 9в.

През първия ден от програмата участниците бяха посрещнати с кафе и кроасани в Младежкия център-Ленс от г-н Айт Чехебих - зам.-кмет на град Ленс и директора на училище "Бехал". Ленс е град в департамент Па-де-Кале, Северна Франция, близо до границата с Белгия и в близост до град Лил. Всички преподаватели и ученици от НХГ "Цанко Лавренов" получиха специален подарък и връчиха от своя страна подаръци на зам.-кмета, директора и координаторите от другите държави. По-късно всяка държава представи презентация. След края на официалната програма, участниците се отправиха към училището за обяд. А по-късно всички се отправиха към културната забележителност "Лувър-Ленс", която е най-новата част от най-големият музей във Франция - световноизвестния Лувър. Участниците имаха възможност да чуят беседа на английски и да разберат повече за изложените творби на изкуството там.